Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання і запитання

Завдання і запитання


1. Що таке класична філософія історії?

2. Назвіть основні напрямки розвитку класичної філософії історії та схарактеризуйте їх.

3. Які основні ідеї визначають філософсько-історичну концепцію Аврелія Августина?

4. У чому полягає принципова новизна філософсько-історичних поглядів Монтеск’є щодо його попередників?

5. Розкрийте суть філософсько-історичної системи Вольтера.

6. Які основні риси характеризують історичний прогресизм Тюрго?

7. Що, за Кондорсе, визначає історичну картину прогресу людського розуму?

8. Чи є філософсько-історична система Гердера послідовно просвітницькою? Обгрунтуйте свою відповідь.

9. Що таке всезагальна історія у всесвітньо-громадянському плані в тлумаченні Канта?

10. Що є основним критерієм поділу всесвітньої історії за Фіхте? Дайте аналіз його періодизації історичного процесу.

11. Які основні ідеї характеризують Шеллінгове розуміння історії?

12. Дайте власну оцінку основних положень філософсько-історичної системи Гегеля.

18. Що таке регресистське трактування історії і коли воно набуває особливого значення?

14. Чому філософсько-історичні погляди Монтеня є регресистськими? Аргументуйте свою відповідь аналізом його “Спроб”.

15. Які філософсько-історичні ідеї Руссо визначають регресистський характер його бачення історії?

16. Що таке циклічний напрям філософії історії?

17. Які причини зумовлюють особливе значення коловоротних теорій історії у стародавньому суспільстві?

18. Чому циклічні концепції історії знову виступають на перший план саме у переломні періоди всесвітньої історії?

19. Дайте аналіз концепції історичного коловороту Полібія.

20. Охарактеризуйте основні ідеї коловоротної історичної теорії Сим а Цяня.

21. Дайте порівняльний аналіз циклічної філософії історії Віко з концепцією Полібія.

22. Розкрийте основні відмінності некласичної філософії історії від класичної.

28. Чому вчення про суспільно-економічні формації можна розглядати як завершення класичної і перший начерк некласичної філософії історії?

24. Розкрийте основні значення поняття “суспільно-історична теорія”.

25. З’ясуйте основні характеристики формаційного підходу до вивчення історії.

26. Простежте основні етапи розробки поняття “суспільно-економічна формація”.

27. Розкрийте зміст поняття “суспільно-економічна формація”. Доведіть його полісемантичність.

28. Як поєднується у засновників марксизму діахронічний та синхронічний аспекти розробки поняття формації?

29. Чи є справді конкретно-історичним підхід Маркса до розвитку суспільства? З’ясуйте можливості та межі формаційного аналізу історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)