Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання і запитання

Завдання і запитання


1. Хто е піонерами-дослідниками першовжитку та історії терміна “цивілізація”? Проаналізуйте їх доробок.

2. Простежте генезу і динаміку змісту поняття “цивілізація”.

3. Чи збігаються за часом реальний цивілізаційний розвиток та його термінологічне оформлення? Аргументуйте свою позицію.

4. Проаналізуйте витоки вивчення реалій цивілізаційного розвитку істориками стародавнього світу.

5. У чому полягає “европоцентристський колорит” класичного тлумачення цивілізаційної проблематики?

6. Чому Данилевського можна вважати одним із перших представників некласичної філософії історії?

7. Чи коректною є критика Данилевським традиційної схеми: “стародавня історія — середньовічна історія — історія Нового часу”? Обгрунтуйте свою точку зору.

8. Що є, за Данилевським, основною одиницею поділу всесвітньої історії і чому?

9. Дайте характеристику основних фаз розвитку культурно-історичного типу.

10. Проаналізуйте критерії та основні групи класифікації культурно-історичних типів за Данилевським.

11. У чому полягає нелінійність тлумачення історичного процесу Шпенглером?

12. Які основні культури утворюють, за Шпенглером, всесвітню історію? Зробіть їх порівняльний аналіз.

13. За якими ознаками розрізняє Шпенглер “світ як природу” та “світ як історію”?

14. Як співвідносяться систематика і фізіогноміка у контексті концепції Шпенглера?

15. Що таке габітус культури?

16. Як трактує Шпенглер гомологічне порівняння культур і, відповідно, одночасність?

17. Проаналізуйте Шпенглерівське трактування співвідношення культури та цивілізації.

18. Чим подібна і відмінна інтерпретація цивілізації Тойнбі порівняно з Данилевським та Шпенглером?

19. Які цивілізації утворюють, за Тойнбі, всесвітню історію?

20. Що утворює, з погляду Тойнбі, пусковий та рушійний механізм цивілізаційного розвитку суспільства?

21. У чому полягає правило “золотої середини” щодо “викликів” середовища суспільству, яке цивілізується?

22. Розкрийте умови та основні складові успішної відповіді цивілізації на виклик.

28. Проаналізуйте причини і основні етапи надлому цивілізації.

24. Що таке “світова держава” — досягнення чи свідчення деградації цивілізації?

25. Як визначає Тойнбі роль релігії у житті цивілізації?

26. Як співвідносяться, за Тойнбі, циклічність і поступ у циві лі заді йно му процесі?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)