Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 5.1.4.2. Цивілізація та історія: нелінійне у нелінійному

5.1.4.2. Цивілізація та історія: нелінійне у нелінійному


Та все ж незважаючи на все розмаїття дистинкція “цивілізація — культура” е лише однією з широкого спектру кореляцій поняття “цивілізація”. Переконливе підтвердження цьому дає аналіз філософської, соціологічної, філософсько-історичної та історичної літератури останнього періоду. Одна з вихідних таких дистинкцій — категоріальна кореляція “цивілізація — історія”. У цьому плані цивілізація постає і як кінець передісторії, початок “справжньої” історії (на противагу варварству), як рівень, тип розвитку, одиниця, етап, формоутворення, стадія, низхідна гілка, цикл, індивід, епоха історії. Не менш поширені і географічні виміри цивілізації, групування цивілізацій за осями “Схід — Захід”, “Північ — Південь” та іншими географічними параметрами, а також семантичні значення, сформовані, виходячи з специфіки релігійних цивілізаційних характеристик. Загальновідомими є, врешті-решт, визначення цивілізації як синоніма людства, як:

одного із космічних світів розумних істот;

соціального організму;

вторинної суспільно-економічної макроформації, тобто синоніма класового суспільства; світового міста;

суспільно-історичного прогресу;

громадянського суспільства;

належного рівня розвитку правової держави;

неорганічного тіла людини;

ступеня розвитку матеріального виробництва;

соціальної організації суспільства;

ступеня розвитку етносу, на якому формується стабільна державність;

аксеологічної характеристики суспільної та особистісної свідомості, діяльності, поведінки, спілкування, відносин тощо.

Попри позірне розмаїття, ці незбіжні, а то й протилежні, трактування цивілізації, інтерпретації історичного руху людства як множини цивілізацій не виходять подекуди за рамки традиційного лінійного мислення, уособленням якого виступали раніше доцивілізаційні, а пізніше — “моноцивілізаційний” підходи. Проте тут вже помітні істотні відмінності, які свідчать про те, що в глибинах лінійної архітектоніки історичної ментальності відбуваються незворотні тектонічні зрушення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)