Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 5.1.4.6. Традиційні цивілізації: некласичие прочитання

5.1.4.6. Традиційні цивілізації: некласичие прочитання


Водночас не слід занадто захоплюватися ознаками того чи іншого субкласу традиційних цивілізацій і випускати з поля зору характеристики, властиві всьому класові цих цивілізацій. Зокрема, дуже істотним є передусім високий ступінь залежності людини від природних умов буття, а отже, — від географічного середовища, в якому формується певна така первинна цивілізація. Особливістю традиційних цивілізацій, що зумовлена характером і ступенем їх економічного, соціального і політичного поступу, є також органічний зв’язок індивіда із своєю спільнотою — сільською чи міською общиною, етносом, кастою, станом. Соціальна організація означених цивілізацій має групову природу, що зумовлює і місце людини у “структурі цієї організації, і її потреби, інтереси, стимули й мотиви, норми та ідеали. Тому не тільки формування, як вважав Дилигенський15, а й функціонування вищого принципу життєдіяльності традиційних цивілізацій значною мірою залежить передусім від реальної залежності людини від сил природи та наявного соціального ладу. Така залежність глибоко вкорінюється в психіку людини і відображається в ній у перетворених формах. Цілком слушно підкреслюючи, що подібним принципом є відтворення, збереження біологічних і соціальних умов життя, вірність сакралізованій традиції, що пронизує всі сфери суспільного та індивідуального буття, Дилигенський Доходить висновку, що з точки зору системи детермінації, притаманної таким цивілізаціям, їх можна називати космогенними. Адже космос, світовий порядок, орієнтує сенс їх життєдіяльності в обох своїх головних іпостасях: і як сукупність законів, що панують у царстві природи, і як порядок, споконвічно, наперед визначений для людського співжиття 16. Зрозуміло, що в міру розвитку таких цивілізацій їх “космогенні” характеристики з домінантних поступово перетворюються на рецесивні.

Крім космогенності, атрибутивною ознакою традиційних цивілізацій як класу в цілому є консерватизм, інакше кажучи — традиціоналізм, про що свідчить вже сама назва цього класу цивілізацій. Незважаючи на деякі зрушення на етапі вторинних цивілізацій, загалом у рамках відповідних традиційних цивілізацій одні й ті самі цінності, стереотипи діяльності, поведінки, спілкування, відносин і свідомості можуть відтворюватися і передаватися з покоління в покоління протягом століть, а то й тисячоліть майже без змін. У своїй найчіткішій формі — нормативів та ідеалів людського співжиття — вони вберігаються значною мірою і у вторинних цивілізаціях, особливо східних, доживаючи й до наших днів у суспільствах так званого “третього світу”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)