Глава 17. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА


Аналіз політики як складного й багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки на інституціональному і персоналізованому рівнях всередині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні, у дещо ширшому плані — міжнародні відносини є об´єктом зовнішньої політики держави і одночасно тим середовищем, у якому вона відбувається.

Тому в політології зовнішня політика аналізується в тісному зв´язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, пов´язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини, й роллю у формуванні та функціонуванні міжнародних політичних відносин різних державних і недержавних організацій.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія: теорія та історія політичної науки. Навчальний посібник (Шляхтун П.П.)