Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання і запитання

Завдання і запитання


1. Чи відрізняються етапи формування некласичної філософії та зрілості некласичної філософії? Якщо ні — чому? Якщо — так, то чим? Поясніть свою позицію.

2. Які наріжні відмітні ознаки зрілої некласичної філософії історії можна назвати? Охарактеризуйте їх.

3. Які підходи у системі некласичного філософсько-історичного мислення постають у значенні комплементарних і лейтмотивних?

4. Чи відрізняється тлумачення цивілізації на стадії становлення і на стадії розвитку некласичної філософії історії?

5. У чому виявляється розширення семантичного поняття “цивілізація”?

6. Розкрийте нові грані співвідношення цивілізації та культури на етапі розвитку некласичної філософії історії.

7. Куди слід віднести трактування цивілізації Морганом—Енгельсом — до класичного чи некласичного етапу філософії історії?

8. Що таке мультиплікативний поворот як домінуюча тенденція некласичних цивілізаційних досліджень?

9. Охарактеризуйте з позицій некласичного філософсько-історичного мислення основні риси традиційних цивілізацій та їхні місце і роль у всесвітньо-історичному процесі.

10. Що властиве нелінійному трактуванню техногенних цивілізацій?

11. Як співвідносяться постіндустріальні та інформаційні цивілізації?

12. Розкрийте специфіку постнекласичного філософсько-історичного підходу до вивчення розвитку людства.

13. У чому полягає якісна відмінність монадологічного розуміння історії від попередніх форм її розуміння?

14. Розкрийте зміст та основні значення поняття “монада історії”.

15. Охарактеризуйте основні етапи розвитку монадологічного філософування.

16. У чому виявляється монадологічна незавершеність концепцій Данилевського, Шпенглера і Тойнбі?

17. Чим характеризується тоталлогічний підхід у дослідженні історії?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)