Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.1. Категорії філософії: історія вивчення 6.1.1.1. Категорії як проблема античної філософії

6.1.1. Категорії філософії: історія вивчення 6.1.1.1. Категорії як проблема античної філософії


Хоч уже в Платона, передусім в його діалогах “Софіст”1 і “Парменід”2, міститься досить докладний (особливо в “Парменіді”) аналіз категорій, однак уперше спеціальний трактат, що так і називався — “Категорії”, присвячений дослідженню категорій, створив Арістотель3. Вже він фіксує своєрідну їх багатовимірність, розглядаючи категорії і як роди буття, і як відображення об’єктивної дійсності, і як граничне узагальнення останньої. Найвідомішою з арістотелівських таблиць категорій є та, де він виокремлював десять категорій: сутність (субстанція), кількість, якість, відношення, місце, час, положення, стан, дія, страждання (хоч у нього ця таблиця не єдина). Грецькі стоїки помітно спрощують дану таблицю, звівши її до чотирьох категорій: субстрат (субстанція), образ існування, якість і відношення. Філософ-платонік, основоположник неоплатонізму Плотін у своїх “Еннеадах” обґрунтовує необхідність поділу категорій на умосяжні (первинні) і чуттєві (вторинні), відносячи до перших суще, рух, спокій, тотожність і відмінність (як і Платон), а до других — субстанцію, відношення, кількість, якість тощо4. Учень Плотіна Порфирій у своєму майже такому ж популярному протягом усього середньовіччя, як і “Категорії” Арісто-теля, “Вступі до “Категорій” Арістотеля” виділяє такі категорії: рід, вид, видова ознака” власна і вхідна ознака5.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)