Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія: курс лекцій (Навчальний посібник) скачати онлайн-> 9.4. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні

9.4. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні


9.4. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні

Щоб демократія стала у суспільстві новою діючою системою влади, важливо щоб люди не тільки розуміли сутність її основних принципів, а й були згідні жити згідно з цими принципами – самостійно, без постійної опіки, всесильної влади, з усією повнотою відповідальності.
Наша країна не дуже багата демократичними традиціями. По суті, протягом всього періоду радянського тоталітаризму в Україні не розвивалися елементи особистих свобод і правової держави, демократичної свідомості суспільства та особистості. На сьогоднішньому етапі важливо не прискорювати штучними засобами процес демократизації суспільного життя, проте не варто і гальмувати його схожими методами. Демократія має визрівати на національному ґрунті поступово і послідовно, її межі повинні бути обумовлені логікою розвитку посткомуністичного суспільства, його трансформацією.
Основними передумовами формування демократичного суспільства в Україні є:
– розширення економічної свободи;
– радикальна зміна інститутів суспільства, усієї системи цінностей й психології людей, які породила тоталітарна система;
– підвищення рівня політичної дисципліни і політичної культури громадян;
– встановлення ефективного контролю суспільства над політикою можновладців;
– подолання економічних проблем.
Динамізм демократичних процесів в Україні залежить від рівня:
– політичної активності громадян;
– економічної, соціальної й політичної стабільності суспільства;
– співвідношення політичних сил;
– розвитку національної ідеї та правосвідомості.
Сучасна модель демократії – плюралістична. Це система представницького правління, за якою парламентарі обираються народом і є відповідальними перед ним.
Сучасною політичною наукою та всією громадсько-політичною думкою сформовано чіткі засади демократичної політики:
– оптимальне поєднання класового й загальнолюдського, універсального й національного;
– гуманістична спрямованість, подолання технократизму, насильства, злочинності;
– демократизм і моральність у здійсненні політики;
– громадянськість і патріотизм.
Під час вироблення та реалізації політики важливо враховувати такі основні чинники:
– конкретно історичні умови розвитку соціуму, геополітичні умови й географічне розташування держави;
– рівень участі чи відчуження населення щодо влади й державно-суспільних справ;
– спрямованість національної ментальності, рівень розвитку політичної та правової свідомості;
– етнонаціональний і демографічний чинники суспільного розвитку;
– відповідність політичних ідеалів і завдань історичній традиції, політичним цінностям певного суспільства, а також принципам гуманізму й соціальної справедливості;
– реальна міжнародна ситуація і ставлення до держави світової громадськості.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія: курс лекцій (Навчальний посібник)