Європа


За прийнятою класифiкацiєю, територiї цiєї частини свiту належать до типу 1. Бiльшiсть європейських країн є нацiональними державами (зокрема, такими є майже всi країни Центрально-Схiдної Європи). Тут функціонує загальна система колективної безпеки, що гарантує непорушнiсть мiждержавних кордонiв. У стiйкостi такої системи зацiкавленi майже всi європейськi країни. Крiм того, порушення мiждержавних кордонiв у Європi пов´язане з небезпечними iсторичними прецедентами, що спричинили дві свiтовi вiйни. Тому змiни етнополiтичної карти Європи прогнозуються переважно як формування етнодержавних утворень корiнних, тепер недержавних, нацiональних меншин в багатонацiональних державах. Змiни ж етнодержавних меж можливi лише в особливих випадках, до того ж за умов значної полiтичної нестабiльностi.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Етнополітична карта світу 21 століття (Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р.)