Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.1.4. Філософські категорії: версія Гегеля

6.1.1.4. Філософські категорії: версія Гегеля


Ще одну досить оригінальну й етапну для розвитку світової філософської думки версію трактування категорій запропонував інший представник німецької класичної філософії — Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770— 1831). Він виокремлював кілька вимірів категорій, розглядаючи їх, зокрема, як: а) буттєві форми Абсолютної Ідеї, об’єктивного всесвітнього Логосу, “Бога, яким він є у своїй сутності до створення природи і конечного духу”7; б) стихійно, неусвідомлені, інстинктоподібно діючі форми людського мислення, зафіксовані у мові8; в) усвідомлені форми змісту, зовнішні та байдужі щодо самого змісту9; г) “в собі й для себе сущі поняття сутносності” духу, що виступають його “опорними і спрямовуючими пунктами життя і свідомості”10, тобто основоположні, “чисті” поняття діалектики як логіки. Як поняття логіки категорії, за Гегелем, постають у своїх взаємозв’язках і взаємопе-реходах, ніби щаблі повернення до себе, самонародження й самоусвідомлення Абсолютної Ідеї. Це буття (якість, кількість, міра); сутність (основа, явище, дійсність, до якої він відносить можливість, необхідність, випадковість, субстанцію, причину і взаємодію); поняття (суб’єктивність, об’єктивність, ідея)11.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)