Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.1.5. Сучасні спроби визначення філософських категорій

6.1.1.5. Сучасні спроби визначення філософських категорій


У сучасній довідковій літературі теж поки що немає якогось єдиного, уніфікованого, загальноприйнятного визначення категорій. У різних словниках і енциклопедіях вони характеризуються з неоднаковим ступенем узагальнень і під різними кутами зору. Чи не найконкретніше визначення дає “Філософський словник”, виданий головною редакцією УРЕ за редакцією академіка В.І. Шинкарука. Тут категорії визначаються як універсальні форми мислення і свідомості, які відображають загальні властивості й відношення об’єктивної дійсності, загальні закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ12. В останньому виданні української енциклопедії, виданої, щоправда, ще за часів СРСР, та в опублікованій ще раніше “Большой Советской Энциклопедии” міститься визначення саме філософських категорій: в УРЕ — як універсальних форм мислення, що відображають загальні властивості й відношення об’єктивної дійсності та пізнання13, у БСЭ — як найзагальніших і фундаментальних понять, що відображають істотні, всезагальні властивості й відношення явищ дійсності та пізнання14. У “радянській” п’ятитомній “Философской энциклопедии” категорії тлумачаться дещо інакше — як основні й найзагальніші поняття наук, особливо логіки. І, нарешті, ще одну точку зору на категорії пропонує зовсім недавно видрукуваний “Философский энциклопедический словарь”, в якому зазначається, що категорії: а) в розмовній мові — те ж саме, що й вид, сорт, клас, ранг; б) у філософії — з одного боку, найзагальніші й водночас найпростіші форми дійсності, висловлювань і понять, “родові поняття” (Кант), від яких походять решта понять (категорії пізнання, свідомості), а з іншого — первісні і основні форми буття об’єктів пізнання (категорії буття, категорії реального)15.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)