Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.2.2. Сцієнтистська інтерпретація категорій філософії історії

6.1.2.2. Сцієнтистська інтерпретація категорій філософії історії


У подальшому ж, внаслідок поділу філософських, в тому числі й філософсько-історичних, учень на дві великі течії — сцієнтизм, акцентований на науку, та, навпаки, недооцінюючий її — антисыцієнтизм, дослідники фокусують увагу на можливостях лише одного з цих моментів, недооцінюючи або й взагалі нехтуючи іншим. Так, сцієнтисти (О. Конт, І. Тен, Ж.Е. Ренан, Г. Спенсер, Дж.С. Мілль, К. Маркс, Ф. Енгельс) і марксисти (А.Дж. Айєр, Н. Гудмен, Б. Рассел, К. Поппер, К. Темпель, Е. Нагель, У. Дрей, У. Хайт, школа “Анналів”) розглядають філософсько-історичні поняття лише як суто дискурсивні, логічні засоби пізнання історії, взірцем якого вважається наукове дослідження. Ця позиція доведена послідовно до тих логічних наслідків, які в ній імпліцитно (у прихованій формі) закладені, хоч, зазвичай і не експлікуються (не виявляються), врешті-решт призводить до того, що категорії (і не лише загальнофілософські чи філософсько-історичні, а й власне історичні) проголошуються як умовні абстрактні конструкції, а то й взагалі як фікції. Найвідвертіше подібний сцієнтистський скепсис (передусім щодо філософських категорій) висловив представник неопозитивізму Бертран Рассел. “Мушу визнати: я ніколи не був здатний зрозуміти, яке точне значення має слово “категорія” чи то в Арістотеля, чи то в Канта і Гегеля. Сам я не вірю, що термін “категорія” з якогось боку корисний у філософії і що він репрезентує якусь виразну ідею”19.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)