Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.3.4. Філософсько-історичні категорії: робоча дефініція

6.1.3.4. Філософсько-історичні категорії: робоча дефініція


Загалом для характеристики філософсько-історичних категорій як базова, вихідна може бути використана дефініція категорій як таких, сформульована відомим українським філософом М.О.Булатовим: “Категорії — це абстраговані від дійсності та зафіксовані у словах визначеності, до яких належать групи об’єктів чи аспекти всієї дійсності і які слугують засобами їх почленування та синтезування”38. Модифікуючи це визначення з урахуванням специфіки філософсько-історичного знання, можна запропонувати робочу характеристику категорій філософії історії як абстрагованих від історичної реальності та виражених відповідними термінами визначеностей, до яких належать гранично широкі групи історичних об’єктів чи аспекти всієї історичної дійсності як цілісності, що слугують засобами їх узагальнення чи рубрикації.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)