Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.1.4.4. Категорії філософії історії як єдність індивідуального та суспільно-історичного

6.1.4.4. Категорії філософії історії як єдність індивідуального та суспільно-історичного


Те, що в категоріях філософії історії зосереджено не лише індивідуальний, а й надіндивідуальний зміст, особливих сумнівів не викликає. А от щодо того, чи можна однозначно говорити про суто індивідуальну чи суто суспільно-історичну природу означених категорій, подібної єдності не спостерігається. Тут, навпаки, як ми бачили вже раніше, протистоять дві точки зору: а) тлумачення філософсько-історичних категорій як утворень, що за своєю суттю є суспільно-історичними; б) трактування цих категорій як індивідуалізуючих та індивідуалізованих характеристик людської особистості. І кожна з цих точок зору по-своєму правомірна. Адже, з одного боку, ще англійський філософ XVII — початку XVIII ст. сенсуаліст Джон Локк у своїх дослідженнях показав фактично неможливість формування філософських категорій знову і знову кожним індивідом, на основі власного пізнавального досвіду, тобто виявив, попри власні суб’єктивні намагання, надіндивідуальну природу категорій. З іншого боку, неспроможними виявилися й спроби раціоналістів, починаючи із славнозвісного Рене Декарта, тлумачити філософські категорії як своєрідне “природне світло людського розуму”, біологічно природжені індивідові, але за своєю сутністю надіндивідуальні, родові, належні не йому, а людському родові загалом поняття.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)