Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.2.1.4. Філософсько-історичні категорії як щаблі, засоби і форми духовного освоєння людиною її світу

6.2.1.4. Філософсько-історичні категорії як щаблі, засоби і форми духовного освоєння людиною її світу


У найзагальнішому плані філософсько-історичні категорії постають як своєрідні щаблі, засоби і форми виокремлення людини з природи, побудови, утвердження і поліпшення нею вже свого власного, якісно відмінного від природи, людського, суспільного світу, і, нарешті, дедалі автентичнішого осягнення цього світу. Подібне розуміння специфіки і значення категорій філософії історії становить собою процес і підсумок вельми тривалого і складного пізнавального руху. Дуже довгий час філософи у кращому разі вловлювали лише деякі особливості філософських категорій як засобів осмислення історичної реальності. Роль же загальнофілософських, а тим більше філософсько-історичних, категорій у реальній історичній життєдіяльності людей взагалі залишалася, по суті, поза їх полем зору. І передусім тому, що для мислителів залишалася незрозумілою сама природа життєдіяльності людини як істоти, яка, по-перше, переважно активно перетворює довкілля, а не пристосовується до нього; по-друге, — здійснює це перетворення не за мірками якогось одного біологічного виду, а універсальним чином. Значною мірою — завдяки виробництву і використанню знарядь виробництва, — матеріального і духовного. Категорії філософії історії саме і постають при цьому як один із важливих різновидів знарядь такого виробництва, передусім духовного.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)