Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.2.1.6. Недооцінка проблеми системогенезу категорій філософії історії у радянській філософії

6.2.1.6. Недооцінка проблеми системогенезу категорій філософії історії у радянській філософії


З об’єктивних, а певною мірою і суб’єктивних причин, питання про системогенез філософсько-історичних категорій за радянських часів виявилося витісненим на узбіччя філософських досліджень, якщо не сказати — взагалі за межі проблемного поля таких досліджень. Цю прогалину окремі мислителі намагалися якщо не заповнити, то хоч якоюсь мірою компенсувати посиленою розробкою категорій соціально-філософських. Тобто, по суті, категорій історичного матеріалізму, який у рамках марксизму радянського зразка тлумачився як уособлення філософської науки, що прийшла на зміну філософії історії як недосконалої, донаукової форми філософського осмислення суспільно-історичного процесу. Не входячи в суперечку щодо коректності і продуктивності тлумачення історичного матеріалізму як уособлення науки, все ж зауважимо, що поняття “філософсько-історичні категорії” є ширшим, ніж поняття “категорії історичного матеріалізму” за своїм змістом, і тривалішим за часом існування.

Крім того, необхідно відрізняти процес формування самого категоріального ладу історичної свідомості від тих чи інших форм усвідомлення цього процесу у різноманітних філософських системах. Так, становлення філософсько-історичних категорій в ході предметної життєдіяльності і відповідно у мисленні людей відбувалося вже дуже давно, хоча самі ці категорії тривалий час або ж використовувалися людьми взагалі несвідомо, або ж усвідомлювалися ними в неадекватних, перетворених формах. Лише значно пізніше починають поступово з’ясовуватись (причому спочатку як окремі одна щодо одної) характеристики філософсько-історичних категорій. Досить довго ці категорії розглядалися як лише суто пізнавальні засоби.

Насправді ж філософсько-історичні категорії постають як найважливіші “інструменти” не тільки пізнання, тобто духовно-теоретичного освоєння історичної реальності, а й як засоби духовно-практичного та практичного освоєння цієї реальності. В історичному процесі створення і розвитку людської культури відбувається реальне узагальнення людиною навколишньої її дійсності у процесі предметно-перетворюючої діяльності. Роль основоположних форм такого узагальнення саме і відіграють філософсько-історичні категорії, звичайно, поряд з категоріями загальнофілософськими, світоглядними, категоріями культури тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)