Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.2.1.8. Освоєння світу людиною як циклічно-поступальний процес

6.2.1.8. Освоєння світу людиною як циклічно-поступальний процес


Автентичне розуміння значення філософсько-історичних категорій у реальній історичній творчості людей та її теоретичному осмисленні вимагає врахування тієї обставини, що освоєння історичної реальності кожним поколінням і людиною здійснюється через низку послідовних циклів. Основними ланками, що змінюють одна одну в рамках кожного такого циклу, виступають: практичне, практично-духовне, теоретичне (духовне), духовно-практичне і знову практичне освоєння історичної дійсності, яке замикає цикл. Потім цикл освоєння і узагальнення історичної дійсності суб’єктом її пізнання й перетворення (вже на засадах вищого рівня) повторюється. В умовах сучасного розвинутого суспільства і в його масштабах освоєння світу історичним суб’єктом постає не однолінійною послідовністю таких циклів, що розширюються і підносяться, а результантою множини послідовностей подібного штибу. Ця циклічність освоєння історичної реальності кожним новим поколінням чи індивідом набуває чіткого вираження лише на пізніх стадіях розвитку певного народу, культури, цивілізації тощо. На етапах же ранніх домінує загальна спрямованість — від практичного до практично-духовного та духовного освоєння. На етапах, коли ця спрямованість переважала, саме і відбувалася вельми тривала і поступова генеза філософсько-історичних категорій. Розглядаючи цей процес в аспекті зумовленості практично-духовного та духовного освоєння об’єктивної реальності як такої життєвим світом людей, ми й отримуємо можливість виявити послідовність становлення різних категоріальних форм і структур.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)