Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.1.2. Розвиток системи філософсько-історичних категорій як подолання суперечності

6.3.1.2. Розвиток системи філософсько-історичних категорій як подолання суперечності


Як бачимо, і з цього погляду спроби окремих дослідників “спочатку” створити якусь “завершену” категоріальну систему філософії історії, що містила б лише вірогідні положення і експлікувала б усі зв’язки між категоріями, а “вже потім” реалізувати методологічну функцію такої системи, є необгрунтованими і неперспективними. Суперечність (знання про навколишній світ не має характеру системи і водночас мусить бути такою системою) розв’язується, як слушно пише М.О.Булатов, так, що всезагальна система філософських категорій виступає як ідеал, а системи, що виникають, не можуть бути абсолютними, хоча й містять у собі елементи абсолютної істини, що збагачуються у процесі пізнання65.

Наведена характеристика розвитку загальнофілософських категоріальних систем важлива і для з’ясування тенденцій прогресивної зміни категорій філософії історії. Більше того. Ця характеристика сприяє чіткішому і глибшому розумінню не тільки спільних, а й специфічних рис категоріального апарату філософії історії порівняно з його ж системою категорій. Адже саме те, що загальна система філософських категорій (категорій філософії історії) виступає для дослідників як пізнавальний ідеал, і становить одну з істотних відмінностей поняття “система категорій” від поняття “категоріальний апарат”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)