Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.2.2. Філософсько-історичний категоріальний апарат: період термінологічного оформлення

6.3.2.2. Філософсько-історичний категоріальний апарат: період термінологічного оформлення


Аналіз фахової літератури переконує, що нині категоріальний апарат філософії історії переживає період своєрідного термінологічного оформлення. У категоріальних розробках, таких популярних у наш час, частота вживаності терміна “категоріальний апарат” зростає останніми роками досить помітно. Однак здебільшого спостерігається саме лише термінологічне вживання, оскільки зміст поняття “категоріальний апарат філософії історії”, як і раніше, у вітчизняній (та й у зарубіжній) літературі не тільки не проаналізований спеціально, а навіть чітко не окреслений за обсягом. Тому, набуваючи дедалі більшого поширення у науковому обігу, термін “категоріальній апарат філософії історії” все ще не набув своєї предметної специфіки і залишається нерозрізненим щодо поняття “система категорій філософії історії”. Зрозуміло, що такий стан справ навряд чи можна визнати задовільним, оскільки це призводить до спорадичного, не завжди обгрунтованого і, нарешті, до неоднозначного використання означеного терміна.

Отже, назріла потреба глибшого розуміння поняття “категоріальний апарат філософії історії'” і, зокрема, усвідомлення його відмінності від поняття “система категорій філософії історії”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)