Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.2.3. “Апарат” як пізнавальний засіб: початкова постановка питання П.В.Копніним

6.3.2.3. “Апарат” як пізнавальний засіб: початкова постановка питання П.В.Копніним


Чи не першим із дослідників, хто запровадив і почав свідомо і цілеспрямовано використовувати термін “апарат” для характеристики пізнавальних засобів, був видатний український філософ Павло Васильович Копнін.

Спочатку в одній із своїх перших великих праць “Діалектика як логіка” він вживає цей термін лише стосовно традиційної формальної логіки64. Показово, що тут питання про розвиток формальної логіки він ставить передусім як проблему вирішення конфлікту, що виник між сучасним рівнем природознавства і апаратом класичної, традиційної логіки, шляхом створення нового апарату формальної логіки. Завдання ж розробки діалектики як логіки пов’язуються в цей час П.В.Копніним не з розробкою відповідного апарату, а з аналізом змісту та особливостей утворення й розвитку окремих філософських категорій та їх системи в цілому. Діалектика у значенні логіки розглядається передусім у її змістовому, а не функціональному вимірі. Охарактеризована з цих позицій діалектика, як зазначає П.В.Копнін, постає такою, що містить у собі множину різних законів і понять, категорій, що їх виражають (кількість і якість; заперечення заперечення; єдність і боротьба протилежностей; зміст і форма; сутність і явище; причина і наслідок тощо). Всі закони та категорії діалектики утворюють при цьому органічну цілісність, об’єднуючись ідеєю розвитку; відповідно ці закони та категорії виражають окремі сторони, процеси і форми розвитку65. Термін же “апарат” стосовно діалектичної логіки Копніним тут не вживається, він лише акцентує необхідність змістової розробки діалектики як логіки, стану й перспектив дослідження її проблематики, з’ясування своєрідності загальнофілософських категорій як основних структурних одиниць її змісту, специфічності її концептуальної природи, шляхів і засобів створення системи її категорій66.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)