Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.2.6. Сучасний стан постановки та розробки проблеми співвідношення системи категорій та категоріального апарату філософи історії

6.3.2.6. Сучасний стан постановки та розробки проблеми співвідношення системи категорій та категоріального апарату філософи історії


Незважаючи на те, що термін “категоріальний апарат” став загальновживаним серед дослідників, сьогодні все ще можна констатувати лише виникнення саме терміна, а не поняття. Адже зміст (специфічний саме і тільки для нього) у розробках не лише спеціально, а й загальнонаукового, загальнологічного та філософського рівня, залишається досить невизначеним. Це завдання, очевидно, й справді перевершує рівень компетенції окремих галузей будь-якого з трьох основних “стовбурів” сучасного наукового пізнання (природознавства, суспільствознавства й технікознавства), входить до проблемного поля філософії, логіки та методології наукового дослідження. Але ж і в них означене питання поки що, по суті, проходить повз увагу фахівців. Навіть у тих небагатьох розділах і статтях, котрі спеціально присвячені розгляду категоріального апарату філософії, категоріального апарату науки в цілому, нарешті, категоріальному апарату певної окремої галузі сучасної науки, специфіку такого апарату з’ясовано явно недостатньо. І передусім, ймовірно, внаслідок того, що в зазначених розділах і статтях справа обмежується, зазвичай, розкриттям лише спільних рис понять “система категорій” і “категоріальний апарат”. Відмітні ж особливості, притаманні якраз і тільки кожному з них, залишаються “за кадром”. Між тим, якщо за часів П.В.Копніна нагальною потребою було з’ясування спорідненості означених понять, то на сучасному етапі, вже на основі зробленого Павлом Васильовичем і його колегами, стає не тільки можливим і бажаним, а й необхідним подальше “занурення” у глибинний, властивий саме кожному з цих двох понять смисл, виявлення відносної їх самостійності і функціонального призначення. Оскільки ж цього немає, поняття “категоріальний (понятійний, концептуальний тощо) апарат” редукується до поняття вельми близького, але аж ніяк йому не тотожного — “система категорій”.

Логічним наслідком такого стану речей значною мірою якраз і є те, що, набуваючи всебічного поширення, термін “категоріальний апарат філософії історії” все ще не набув понятійного статусу і залишається, по суті, верозрізненим стосовно поняття “система категорій філософії історії”. Подібну ситуацію навряд чи можна визнати задовільною, оскільки вона неминуче спричиняє плутанину у тлумаченні та неефективне використання цього терміна в царині філософії та історичної науки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)