Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.2.9. Система категорій і категоріальний апарат: взаємозумовлююча рефлексія

6.3.2.9. Система категорій і категоріальний апарат: взаємозумовлююча рефлексія


У наведеному визначенні увага, як бачимо, фокусується на службовій, прикладній, практичній призначеності апарату. В цьому сенсі апарат і система, принаймні коли йдеться про категоріальний апарат і систему категорій філософії історії, постають як кореляти і утворюють опозицію. Але опозицію не контрадикторну, тобто таку, що містить взаємовиключні одиниці, а доповнюючу, члени якої передбачають, потребують один одного, утворюючи разом формування гармонійніше й цілісніше, ніж кожний з них окремо. Іншими словами, означені система категорій та категоріальний апарат перебувають у відношенні передбачливої рефлексії, взаємного зумовлений. Образно кажучи, вони утворюють послідовні фази (“вдих” і “видих”) “дихання” філософії історії.

Отже, категоріальний апарат філософії історії у певному ракурсі може розглядатися як відносно самостійне утворення і відіграє важливу роль як у пізнанні (включаючи предметну область самої філософії історії), так і в практичних змінах соціально-історичної дійсності. Тому, коли йдеться про категоріальний лад філософії історії, слід вести мову не тільки про системогенез її категорій як ідеал філософсько-історичного пізнання, а й про категоріальний апарат, тобто ту ж саму систему категорій, але вже як функціональну та функціонуючу, як засіб, спосіб, інструмент пізнання і перетворення історичної дійсності. Тлумачена як категоріальний апарат, система філософсько-історичних категорій постає передусім не як канон, не як мета філософського осмислення світу історії, а як органон такого осмислення, загальна методологія всіх рівнів і форм спеціально-наукового дослідження та позанаукового пізнання історичних процесів і явищ.

Система філософсько-історичних категорій як пізнавальний ідеал теоретиків цілеспрямовує пізнавальний рух від історичної реальності через емпірію до історичної теорії; категоріальний же апарат філософії історії є однією з найістотніших передумов і складових зворотного пізнавального руху — від теорії до дійсності, виконуючи як основні світоглядну та методологічну функції.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)