Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.3. Методологічна функція філософсько-історичної категорії: механізм реалізації

6.3.3. Методологічна функція філософсько-історичної категорії: механізм реалізації


Реалізація методологічної функції певної філософсько-історичної категорії охоплює кілька ланок. У цілому в тій чи іншій галузі спеціально-історичного пізнання як методологічний, конституюючий засіб така категорія виступає в ролі: ідеї, принципу та підходу, на основі якого формується відповідна система спеціально-історичних знань, що у подальшому виконує роль методу та методології. Тому виявлення особливостей методологічного застосування будь-якої філософсько-історичної категорії передбачає передусім з’ясування змісту та ролі в контексті історичного пізнання термінів “ідея”, “принцип”, “підхід”, “система (вчення)”, “метод”, “методологія” тощо.

Дослідження в цьому напрямі загалом лише розпочинаються, хоч на окремих ділянках означеного проблемного поля вже помітне просування вперед. Скажімо, досить обширною є література про методи наукового пізнання як такого, про значення ідеї як форми людського пізнання загалом. Значно менше розробок про методи суспільно-наукового і особливо історичного пізнання. Явно недостатньою є кількість розробок навіть про принципи наукового пізнання загалом, не кажучи вже про принципи історичного наукового та позанаукового осмислення історичної дійсності. І, нарешті, лише поодинокі розробки присвячені розкриттю змісту й функцій поняття “підхід”, його специфічних відмінностей від інших близьких йому понять, зокрема поняття “метод”. Що ж до спільних рис, специфічних особливостей та співвідношення таких основних інструментів методології соціально-історичного дослідження, як “ідея”, “підхід”, “принцип” і “метод”, то будь-яких розвідок з цієї тематики практично немає.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)