Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.3.7. Механізм методологічного функціонування категорії “цивілізація”: основні ланки

6.3.3.7. Механізм методологічного функціонування категорії “цивілізація”: основні ланки


На сучасному етапі значущість категорії “суспільно-економічна формація” стала помітно меншою, причому у вітчизняній літературі це навіть помітніше, ніж у зарубіжній. І, навпаки, категорія “цивілізація”, яка фактично до кінця 80-х років нашого століття вважалася категорією другого ряду, останніми роками вийшла на перший план. Нині вже цивілізаційний підхід вважається пріоритетним порівняно з формаційним. Більше того, деякі російські та й вітчизняні дослідники вважають, що цивілізаційний підхід так співвідноситься з формаційним, як фізична теорія Ейнштейна — з фізикою Ньютона. Не вдаючись до дискусії з цього приводу, вже сьогодні можна твердити принаймні, що категорія “цивілізація” є не менш повноцінною основою відповідного категоріального ряду, ніж категорія “суспільно-економічна формація”. Категоріальний ряд, утворюваний категорією “цивілізація”, має такий вигляд: цивілізація — цивілізаційний принцип — цивілізаційний підхід —- теорія цивілізації — цивілізаційний метод (цивілізаційна методологія).

Подібні ж, хоч і не завжди такі повні, категоріальні ряди характеризують реалізацію методологічного потенціалу й інших філософсько-історичних категорій. При цьому реалізація методологічної функції тієї чи іншої з категорій уможливлює, раніше чи пізніше формування відповідної історичної теорії.

Але якщо формування “тіла” певної історичної теорії (передусім фундаментальної), відповідного її об’єктивно зумовленому масштабові, здійснюється завдяки одній (чи кільком) філософсько-історичним категоріям, то масштаб для оцінки і співвіднесення ниЗки таких теорій, що виникають у поступі історичного пізнання, здатен забезпечити лише увесь категоріальний апарат філософії історії. У процесі вирішення усіх цих проблем здійснюється водночас поглиблене осмислення як окремих категорій, так і категоріальної системи філософії історії в цілому.

Ключові поняття

категорії філософії; філософсько-історичні категорії; категорії філософії історії як форми історичної всезагальності; інваріантність характеру філософсько-історичних категорій; динамічність змісту філософсько-історичних категорій; надособистісно-соціальний зміст категорій філософії історії; категорії філософії історії як єдність індивідуального та суспільно-історичного; системогенез категорій філософії історії; категоріальний системогенез як єдність філогенезу й онтогенезу; форми категоризації історичної дійсності; категорії культури; світоглядні категорії; системогенез філософсько-історичних категорій як ряд категоріальних переходів; обернення категоріальної послідовності як механізм категоріального переходу; система категорій філософії історії; категоріальний апарат філософії історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)