Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 6.3.3.6. Механізм методологічного функціонування категорії “суспільно-економічна формація”: основні ланки

6.3.3.6. Механізм методологічного функціонування категорії “суспільно-економічна формація”: основні ланки


Насправді ж реалізується лише невелика частина множини потенційно можливих філософсько-історичних підходів. До них належить, зокрема, марксистський. Ще донедавна він взагалі був, як відомо, одним із провідних у світовій філософсько-історичній думці, та й сьогодні здатен за належних зусиль посідати гідне місце серед інших напрямів.

У класичному марксизмі системотворчою, ключовою категорією, що зумовлює характер розуміння історії, поставала, як відомо, категорія “суспільно-економічна формація”. Специфічність її статусу якраз і полягає у тому, що вона виступає основоположною ідеєю, альфою і омегою, найглибшою основою марксистського (принаймні у його радянському варіанті) тлумачення історичної дійсності. Внаслідок цього марксизм визначається часто-густо саме як вчення про суспільно-економічні формації. Це вчення зорієнтоване передусім на категоріальний аналіз основних сторін життєдіяльності людей в усіх найважливіших послідовних історичних типах суспільства. При цьому методологічно категорія “суспільно-економічна формація” й справді має поміж інших можливих філософських підходів до вивчення історичних явищ свій інтервал, чи зріз, автентичної застосовності. У межах такого інтервалу означена категорія може відігравати роль основи та засобу синтезу категорій у цілісну систему знання.

Категорія “суспільно-економічна формація” виступає при цьому основою такого ряду: суспільно-економічна формація (як ідея) — формаційний принцип — формаційний підхід — учення про суспільно-економічні формації — метод формаційного аналізу (формаційна методологія). Варто застерегти — це лише один із формаційних рядів у контексті загального формаційного підходу. Адже категорія суспільно-економічна формація” з огляду на своє особливе значення й місце у системі традиційного марксистського розуміння історії може бути використана для формування ще декількох інших категоріальних рядів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)