Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання і запитання

Завдання і запитання


1. Дайте загальну характеристику категорій філософії.

2. Як розуміли категорії античні філософи?

3. У чому особливість середньовічних уявлень про категорії?

4. У чому полягає нетрадиційність кантівського тлумачення філософських категорій?

5. Розкрийте суть та основні характеристики гегелівської теорії філософських категорій.

6. У чому полягає специфіка сучасних підходів до проблематики філософських категорій?

7. Як змінювалися історичні уявлення про філософсько-історичні категорії?

8. Що характерне для сцієнтистської інтерпретації категорій філософії історії?

9. У чому своєрідність антисцієнтистського трактування філософсько-історичних категорій?

10. Що таке комплементарність позицій як відмітна риса сучасної стадії категоріальних розробок у філософії історії?

11. Які дві основні форми історичної всезагальності репрезентують філософсько-історичні категорії?

12. У чому виражається інваріантність філософсько-історичних категорій?

13. Розкрийте динамічність змісту філософсько-історичних категорій.

14. Чому категорії філософії історії постають як єдність індивідуального та суспільно-історичного?

15. Дайте загальну характеристику системогенезу категорій філософії історії.

16. Які категоріальні форми передують філософсько-історичним категоріям?

17. Що таке категорії культури?

18. У чому виявляється своєрідність світоглядних категорій та їх вплив на характер становлення й існування людини?

19. Чому формування та розвиток системи філософсько-історичних категорій відбувається як низка категоріальних переходів?

20. Охарактеризуйте механізм категоріального переходу як обернення певної категоріальної послідовності.

21. Початок категоріального системогенезу — першоклітинка чи докорінна трансформація попередньої системи знання?

22. Чим відрізняються поняття “система категорій філософії історії” та “категоріальний апарат філософії історії”?

28. З’ясуйте специфічність онтологічного та понятійного виміру категоріального апарату філософії історії.

24. Охарактеризуйте особливості постановки та розв’язання Коп-ніним питання про категоріальний апарат філософії та науки.

25. У чому полягає своєрідність сучасної постановки проблеми співвідношення системи категорій та категоріального апарату філософії історії?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)