Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 7.3.4.8. Ще один варіант номологічної кризи

7.3.4.8. Ще один варіант номологічної кризи


Втім, криза в осмисленні історичних законів спостерігається й у тих авторів, що ставляться до номологічної проблематики з пієтетом. Наприклад, у представників сучасної аналітичної філософії історії. І спричиняють цю кризу значною мірою два основні важелі реалізації законів історії — об’єктивні, сутнісні й необхідні історичні зв’язки, з одного боку; пристрасті, потреби, мотиви, прагнення людей — з іншого. Скажімо, Вільям Дрей, канадський філософ, вишколений на оксфордській традиції логічного аналізу, пояснює історичну діяльність людей передусім (і в основному) їх мотивами, піддаючи рішучій критиці так звану теорію охоплюючих законів, представлену американським філософом і логіком Карлом Гемпелем. “Теорії охоплюючих законів, — вважає він, — не вистачає належної сприйнятливості до того поняття пояснення, котрим звичайно користуються історики”23. На противагу цій теорії Дрей і пропонує власний підхід, який за логічну основу більшості пояснень людських вчинків вважає мотиви. Спростовуючи звинувачення Дрея, Гемпель зауважує, що “поняття пояснення за допомогою охоплюючих законів, як це ясно видно з самої схеми цього пояснення, стосується логіки, а не психології пояснення”24, до котрої він відносить, судячи з усього, пояснення за мотивами. І, крім того, застерігає, що пояснення за охоплюючими законами він розглядає не як таке, що вичерпує проблему, а як одне з можливих часткових підходів до неї. Однак за всіх справді необхідних корекцій і застережень з обох сторін залишається фактом розрив обома трактуваннями двох внутрішньо тісно пов’язаних складових дії історичних законів. А отже, фактом залишається й прогресуюча в цілому криза розуміння природи історичних законів у рамках аналітичної філософії історії.

Дедалі очевидніша теоретична обмеженість у розумінні законів Історичної реальності лише як законів цілераціональної діяльності, як охоплюючих законів тощо і чимала вразливість такого розуміння з боку полі тика нських маніпуляцій загострюють актуальність пошуку альтернативних щодо першого, традиційного підходу способів з’ясування соціально-номологічної проблематики.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)