Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 7.4. Закономірності історії: нелінійний підхід 7.4.1. Основні характеристики, грані та етапи синергетичного вивчення історичних законів

7.4. Закономірності історії: нелінійний підхід 7.4.1. Основні характеристики, грані та етапи синергетичного вивчення історичних законів


Другий підхід певною мірою протистоїть першому, традиційному, раціоналістично-детерміністському, істотно доповнює його. Він не залишає незбігу, розходження закону і наслідків перетворення соціальної дійсності відповідно до вимог цього закону “за кадром”, або ж на периферії уваги.

Розбіжність між належним, утвердженим у соціальному законі, і сущим, яке виявлене практичною дією, між зафіксованою законом сутністю і явищем потрапляє у фокус дослідницьких зусиль. До того ж ця розбіжність не вважається чимось випадковим і небажаним, навпаки, розглядається як основоположний принцип дії законів історії. Завдяки цьому сутність суспільного процесу береться тут не відірвано від явища, а разом з ним, у єдності соціального цілого, органічної соціальної системи. Вихідним є соціальний феномен, суспільне явище, але явище не як проста емпірична даність, а як єдність самого себе і своєї сутності, як їх цілісність. Якщо визначальним, конститутивним і водночас інтегруючим для першого підходу було поняття механізму, то для другого підходу таким є поняття соціально-історичного організму.

Тому цей підхід може працювати в кількох аспектах, залежно від розставлених акцентів: або органічному, або ж у синергетичному, нелінійному, якщо зосереджуватися на дослідженні суспільства як своєрідної гомеостатичної системи і на розкритті особливостей реалізації законів цього типу.

На відміну від першого напряму закони історії у контексті всіх своїх основних аспектів постають вже не як закони цілераціональної діяльності, які суб’єкт “приписує” об’єктивній соціальній дійсності, або ж принаймні так вважає, а як закони об’єктивні, іманентно притаманні суспільству, що є органічною системою, а не механічною, якою воно представлене, по суті, у межах першого напряму.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)