Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 7.5.3. Самопізнання й самоздійснення індивідуальної людської істоти як закон історії

7.5.3. Самопізнання й самоздійснення індивідуальної людської істоти як закон історії


У межах же онтогенетичного аспекту цього філософсько-антропологічного аналізу законів життєдіяльності людини зусилля зосереджуються вже не на виникненні суб’єктивності як універсальному законі самого Універсуму і не на унікальному статусі суб’єктивності у структурі цього Універсуму, а передусім на закономірностях осягнення людиною себе як істоти духовної, а отже, вищого щабля в ієрархії форм існування неживої та живої природи. І, також, — на закономірностях усвідомлення свого місця людиною, але вже не як родовою, а як індивідуальною істотою, і не у світі Універсуму, а у світі людської спільності.

Ці закономірності характеризують таке складне і багатовимірне явище, як співвідношення свободи людини і соціальної необхідності. І реалізуються, інтериоризуючись у внутрішні, смисложиттєві закони, якими людина керується у всій своїй діяльності. Вони утворюють ядро духовного світу людини, в якому, як у мікрокосмі, фокусується і відображається всіма своїми гранями її зовнішній світ — суспільство, і через це постають як форма гармонізації взаємозв’язку особи з суспільним цілим. Адже вони залучають людину у систему суспільної закономірності, необхідності, проте — без втрати власної свободи.

Чи апріорні такі смисложиттєві закони, що реалізуються як внутрішні закони історичної життєдіяльності людини, чи виникають автоматично з народженням особини роду гомо сапієнс, а можливо, до них індивід повинен “дорости”, вистраждати їх у ході власної соціалізації і духовного формування?

Це питання — одна з “вічних” філософських проблем, коріння якої сягає принаймні у часи виникнення монотеїстичних релігій, насамперед — світових. Уособленням необхідності, стосовно якої з’ясовується питання про можливість свободи людини, постає при цьому бог.

Скажімо, в християнстві цю проблему “посіяно” ще в текстах Біблії. Однак, саме посіяно, бо тут проходить її латентне визрівання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)