Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> АНАКСІМАНДР з Мілета (за Аполодором, 610 — близько 540 до н.е.)

АНАКСІМАНДР з Мілета (за Аполодором, 610 — близько 540 до н.е.)


давньогрецький натурфілософ і природознавець” другий, після Фалеса, представник мілетської школи, його учень, товариш і родич (за доксографами). Його праця “Про природу” (547/546 до н.е.) (назва, можливо, пізніша) присвячена проблемам космогонії, космології, етіології метеорологічних явищ тощо, є чи не першим давньогрецьким філософським твором, написаним прозою. Першоосновою всього сущого, за А., є “безконечне” (апейрон). Однак останнє він розглядає ще не як абстрактний принцип, начало буття (та й сам термін “архе” (начало) А., найімовірніше, був теж ще невідомий, як і пізнішим мілетцям), а як прикметник, атрибут, а не субстанцію. Прикметником алейрон (безконечне) вживався А. як один з атрибутів “вічної і нестаріючої природи”, необмеженого (і саме в цьому розумінні безконечного) невизначеного й невичерпного “фізису”. Як і інші представники мілетської школи, А. у своїй космології тлумачив цю природу, передвіщаючи Анаксагора, як суміш усіх якісно відмінних речовин, безконечну, таку, що обіймає всі небосхили (світи) і космоси (простори), в них континуальність — зовні після їх народження і поглинаючу — після їх загибелі. Космогенез, за А., пройшов три основні етапи:

1) виокремлення з “безконечного обіймаючого” світового зародка;

2) поділ останнього і поляризація протилежностей (вологе холодне ядро і гаряча вогненна кора; 3) взаємодія й боротьба “гарячого та холодного”, що породжує впорядкований космос. Характеризуючи загальний, космічний, хід речей, А. твердить: з яких елементів вони виникають, у ті ж і повертаються після загибелі, бо ж повинні відшкодувати заборгованість і бути засудженими за свою несправедливість у визначений термін часу. Внеском А. у космографію є перша геометрична модель Всесвіту, наочно проілюстрована небесним глобусом; від нього ж започатковуються геоцентрична гіпотеза і “теорія сфер” в астрономії. А. також уперше створив географічну карту, сконструював перший у Греції сонячний годинник та астрономічні інструменти; обстоював ідею походження тварин з води без втручання божественних сил, зокрема людей — від тварин іншого виду —- на “кшталт риб”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)