Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> ПІФАГОР з о. Самос (ІІ пол. VI ст. — поч. V ст. до н.е.)

ПІФАГОР з о. Самос (ІІ пол. VI ст. — поч. V ст. до н.е.)


— напівміфічний засновник давньогрецької релігійно-філософської школи, названої його іменем, релігійно-етичний реформатор, математик. Народився на о. Самос, в юності був учнем Анаксімандра у Мілеті та, можливо, Ферекіда з Сіроса, космологія якого співзвучна П. Після подорожі на Сході, зокрема в Єгипет і Вавилон, де П. вивчав давньосхідні математику, астрономію та релігійно-культові традиції, він близько 632 під тиском тиранії Полікрата оселяється у Кротоні, де й організував релігійно-філософське братство з ритуалізованим статутом і спільністю майна (за Тімеєм), що, за переказами, не тільки прибрало до рук владу в Кротоні, а й поширило свій вплив на всю Південну Італію. Антипіфагорейське повстання під проводом Кілона спричинило втечу П. до Месапонту, де він, близько 497/496 і помер.

Автентичне відтворення вчення П. і простеження видозмін раннього піфагореїзму вкрай ускладнені герметичністю, відсутністю письмової фіксації до Філолая і зумовленою абсолютним авторитетом П. (“сам сказав”), традицією приписувати йому всі здобутки учнів. З цими застереженнями можна визнати його авторство стосовно вчення про безсмертя душі та переселення душ за визнання “пам’яті предків” (зародок теорії анамнезису, розвинутої пізніше Платоном); спорідненості усіх живих істот (звідси — перехід до безкровних культових жертв); сповідування аскетичного способу життя й необхідності катарсису; очищення як вищої моральної мети, досяжної для тіла завдяки вегетаріанству; для душі — шляхом осягнення музично-числової гармонії космічних сфер, вираженої в тетрактиді (тобто сумі перших чотирьох чисел (1+2+3+4=10), що містить основні музичні інтервали: октаву (2:1), квінту (3:2) та кварту (4:3).

Один із засновників монадології. Займався також акустикою, теорією чисел тощо. Письмових творів не залишив, окрім величезної кількості розрізнених побіжних свідчень про нього, до нас дійшли 4 його пізньоантичні біографії — Діогена Лаертського, Порфирія, Ям-вліха та законспектований Фотієм анонімний “Життєпис Піфагора”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)