Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> СЕРЕДНІЙ КЛАС

СЕРЕДНІЙ КЛАС


— поняття менеджеріальної та стратифікаційної теорій, що використовуються для означення груп населення, яке посідає проміжне становище між власниками і вищим керівництвом, 8 одного боку, і промисловими робітниками — з іншого. Одне з понять, що використовуються для обгрунтування тези про те, що в результаті розвитку індустріального суспільства класові відмінності не тільки втрачають антагоністичний характер, а й взагалі поступово зникають завдяки запровадженню якісно нових, постіндустріальних технологій, зниженню внутрікласової згуртованості, поширенню соціальної рівноваги і послідовному здійсненню трьох основних форм громадянських прав: юридичних, політичних і соціальних. Так, Дж. Бер-нард ще у 1956 проголосила, що у США вже немає буржуазії і пролетаріату і що там здійснено перехід до безкласового суспільства не через перехідну диктатуру пролетаріату, а завдяки величезному розширенню С.к., який має тенденцію поглинати класи, нижчі за нього.

Термін С.к. увійшов у науковий кругообіг, хоч через завищення початкового інтервалу його засновності уявлення про нього поступово помітно видозмінюються, стають реалістичнішими. По-перше, виявилося, що С.к. зростає за рахунок розмивання меж не тільки “нижчих”, а й “вищих” класів і верств, власників, менеджерів тощо. По-друге, він не лише розширюється, а й розпадається на групи, які поповнюють полярні класи. Наприклад, Р. Дарендорф фіксує розмежування найманих службовців у бюрократичній ієрархії від найманих службовців поза нею, причому бюрократи приєднуються до буржуазії, а працівники “білокомірцевих” фахів — до робітників. Внаслідок цього вихідні класи зберігаються, але стають дедалі складнішими й неоднороднішими. Саме тому, наприклад, робітники постіндустріального, автоматизованого виробництва тлумачаться подекуди як “новий середній Клас” (Р. Блонер, Л. Белл). У критичному варіанті йдеться про інтеграцію представників різних класів і формування індивіда-функції, “одновимірної людини” (Г. Маркузе). Інші теоретики теж, визнаючи традиційний класовий поділ застарілим або ж занадто абстрактним, проте оцінюють формування як внаслідок розмивання класів (“сервісний клас” Р. Дарендорфа, “соціальну диференціацію за Статтю, віком і расовою належністю”, “когнітаріат” О. Тоффлера, “незалежний клас” А. Турена тощо) не лише як закономірні, а й як такі, що відіграють позитивну роль у суспільстві, що йде на зміну індустріальному.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)