Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> СТАНИ СУСПІЛЬНІ

СТАНИ СУСПІЛЬНІ


— традиційні, відносно замкнуті соціальні групи доіндустріального суспільства, що різнилися спадковими: юридично фіксованим статусом, правами, обов’язками та моральними нормами. У соціальній структурі доіндустріального суспільства С.с. пов’язані з класовим поділом, але їх чисельність переважає, як правило, чисельність класів через різноманітність форм і засобів позаекономічного примусу. Формування С.с. — тривалий процес, перебіг якого варіювався у різних суспільствах і пов’язаний з формуванням і закріпленням у праві майнової нерівності та соціальних функцій. Порівняно з кастами як своєрідною вихідною становою формою, де принцип спадковості абсолютний, у С.с. цей принцип не є єдиним — належність до певного С.с. може купуватися, даруватися верховною владою тощо. У Європі класичним зразком станової організації є Франція — з XIV ст. до Великої французької революції — з поділом на ієрархізовані С.с. духовенства, дворянства і третій стан. Кожен С.с. надсилав своїх представників у органи станового представництва — Генеральні штати, мав свої чітко окреслені права, привілеї та обов’язки (скажімо, перші два С.с. були звільнені від державних податків, мали переважне слово доступу до державних посад, свій стиль життя тощо). У слов’ян становий поділ досить чіткого вираження набув у Росії, де формування С.с. триває з середини XVI ст., з початку об’єднання руських земель в єдину державу (від напочатку строкатого й дрібного станового поділу до поступового зміцнення стану дворянства і одночасного збільшення неповноцінності інших С.с). З часів Маніфесту про вільність дворянства (1762) й Жалуваної грамоти дворянству (1785) у Росії встановився становий поділ на дворянство, духовенство, селянство, купецтво і міщанство, що проіснував до Лютневої революції 1917 р. В Азії поділ на С.с. набув різноманітних форм — від жорсткої кастової системи в Індії до майже повної відсутності станових ознак у Бірмі. З переходом до індустріального суспільства, в міру того, як ієрархія спадкових, з особистісними моментами, залежностей поступається місцем юридичній рівності всіх перед законом, поділ на С.с руйнується, зберігаючись лише у залишковій формі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)