Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> СТАТУС СОЦІАЛЬНИЙ

СТАТУС СОЦІАЛЬНИЙ


(лат. status — стан, становище) — 1) співвідносне становище індивіда чи групи у соціальній системі, яке визначається суспільними (економічними, соціальними, політичними, професійними, кваліфікаційними, освітніми тощо) та природними (раса, нація, стать, вік) ознаками; 2) соціальна позиція, яку посідає людина завдяки успадкованим ознакам (етнічне чи соціальне походження) — природний, приписовий С.с. — або ж досяжний власним зусиллям С.с; 8) сукупність прав, привілеїв, моральних норм і обов’язків індивіда чи соціальної групи, що пов’язана з виконанням певної ролі соціальної (як динамічного аспекту, способу) реалізації С.с; поведінкою, очікуваною відповідно до становища у суспільстві; 4) позиція індивіда чи соціальної групи, яка визначається громадською думкою через співвіднесення з панівною системою цінностей і набуває значення відповідного соціального престижу.

С.с слід відрізняти від статусу особистого, тобто становища, яке посідає людина у первинній групі, залежно від оцінки її як людської істоти. Спочатку С.с тлумачився як правове становище юридичної особи. У значенні загальносоціологічної категорії поняття С.с. уперше вжито Г.Д.С. Мейном і конкретизовано у працях Р. Лінтона та Ф. Меріла. З’ясовуючи проблему С.с, дослідники спираються й на доробок М. Вебера, який довів, що стратифікація суспільства визначається значною мірою не лише економічними чи політичними, а й соціальними та психологічними показниками, стилем життя. Кожна людина, як показав Лінтон, має певний С.с, згідно з яким посідає певне місце у суспільній ієрархії і водночас суміщає у собі декілька С.с, постаючи як син, чоловік, батько, робітник, філуменіст тощо. У випадках виникнення суперечності між цими статусами, індивід змушений віддавати перевагу якомусь із них; для опису подібної ситуації іноді запроваджується поняття маргінального статусу. Розробка і використання поняття С.с дає змогу краще розуміти життєвий шлях людини і особливості соціальної структури , сприяє піднесенню ефективності соціального управління, виховних та освітніх процесів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)