Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ


— реальний, органічно цілісний процес існування, розвитку і взаємодії соціальних суб’єктів (осіб, соціальних спільнот, суспільств), що відбувається у конкретно-історичних умовах і характеризується певною системою форм діяльності, відносин, спілкування і духовного освоєння та перетворення дійсності людиною. Специфічною рисою С.ж. порівняно з життям тварин є те, що воно постає як єдність матеріального і духовного, стихійного і свідомого начал, тваринне ж — як гра суто стихійних, природних сил. Постаючи триєдиним процесом самозбереження, самооновлення і взаємодії соціальних організмів, С.ж. не редукується до причинно-наслідкової залежності чи мережі таких залежностей духовного від матеріального або навпаки. Суспільна свідомість і суспільне буття є лише абстракціями, моментами життєдіяльності соціального цілого ЯК ЇХ реальної основи, що зумовлює сутність і характер їх взаємовпливу.

Атрибутивною ознакою С.ж. є його дисперсність, оскільки воно у певному розумінні постає ієрархією життєвих виявів соціальних індивідів (людство, цивілізації, етноси, особи) монадної природи. Кожен з цих індивідів довільного рівня постає як монада, тобто уособленням і відтворенням цілого, основних його закономірностей, ритмів та формоутворень. Проте повною мірою таке уособлення і відтворення відбувається лише на рівні специфічної єдності, якою є людство. Однак ця єдність виступає не у вигляді моністичної суперсистеми чи монолінійної послідовності, а як різномасштабні живі культурно-історичні індивіди, у кожному з яких (від цивілізації до особи) відтворюється і уособлюється, але вже крізь призму його унікальних специфікацій, всесвітньо-історичний процес загалом. За такого підходу С.ж. постає сукупною життєдіяльністю усіх соціально-історичних індивідів, їх самоідентифікацією, самоствердженням і само реалізацією, в ході яких кожен із цих індивідів відкриває для себе заново і збагачує своїм, тільки йому притаманним, екзистенційним досвідом інваріантні структури і неминущі цінності загальнолюдського характеру.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)