Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> У, УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

У, УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ


— цілісна система певного типу відносин між людьми у процесі суспільного матеріального виробництва — його суспільна форма. Соціально-економічний лад того чи того суспільства може включати в себе як один, так і кілька У.с.-е.

У багатоукладному суспільстві один У.с.-е., як правило панівний, основний. Об’єднуючи і підпорядковуючи всі інші У.с-е., він визначає характер соціально-економічного ладу суспільства загалом, а отже, — історичний його тип. Панівний У.с.-е. у процесі суспільних змін може стати другорядним, і навпаки, другорядний — панівним. Є, однак, і такі У.с.-е., що по суті не можуть бути панівними — наприклад патріархальний (дрібне натуральне господарство) чи дрібнотоварний. Крім того, ті чи інші відносини, у які вступають люди в системі суспільного матеріального виробництва, можуть взагалі не утворювати в такому суспільстві цілісного формування, а існувати лише у вигляді більш чи менш істотного додатку до У.с.-е., утвореного відносинами виробництва іншого типу (напр. наймана праця у Стародавній Вавилонії чи античному Римі: рабство (холопи) в Росії тощо).

Класичний марксизм основні У.с.-е. тлумачив як формаційні (первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, буржуазний, комуністичний), а неформаційні — неосновні, що призводило до апріорної оцінки багатоукладності суспільства як явища негативного, яке підлягає усуненню, і до орієнтації на утвердження єдиного У.с.-е., “відповідного” існуючій суспільно-економічній формації. Свідченням теоретичної і практичної вразливості такого підходу є досвід радянського суспільства, де понад 70-річна спроба ліквідувати існуючі у 20-ті роки поряд із соціалістичним У.с.-е. інших — патріархального, дрібнотоварного, приватно- та державно-капіталістичного і створення послідовно унітарної економічної системи зазнала краху. Некоректними виявилися й намагання звести історичний процес до 5-членного формаційного ряду. Практика суспільно-історичного розвитку переконує, що перспективнішими є варіанти, характерні за сучасних умов для багатьох країн, що розвиваються, де немає цілковито панівного У.с.-е. і орієнтації на його створення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)