Головна Головна -> Підручники -> Підручник Сімейне право України (Л.М. Баранова) скачати онлайн-> Cписок основних термінів

Cписок основних термінів


Аліменти — кошти на утримання дитини, які присуджуються у частці від доходу її матері/батька і (або) у твердій грошовій сумі.
Дитина — особа, яка не досягла повноліття — 18 років.
Недійсний шлюб — шлюб, укладений з порушенням норм сімейного законодавства, який внаслідок цього не породжує майнових та особистих прав і обов’язків, які випливають зі шлюбу.
Опіка — форма захисту особистих і майнових прав фізичних осіб, які внаслідок певних обставин (вік, стан здоров’я) не можуть здійснювати свої права самостійно.
Патронат — спосіб улаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи (патронат-ного вихователя) до досягнення повноліття, за плату.
Підстави виникнення сім’ї — шлюб, кровне споріднення, усиновлення, а також інші підстави, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства.
Рєстрація шлюбу — юридичний факт, з яким пов’язане виникнення особистих та майнових правовідносин подружжя. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.
Родичі — особи, які походять один після одного або від спільного предка. Пряма спорідненість визначається щодо осіб, які послідовно походять один після одного: а) висхідна пряма лінія спорідненості встановлюється від нащадків до предків (син — батько, онука — дід), низхідна — від предків до нащадків (батько — син, дід — онука). Побічна спорідненість визначається щодо осіб, які походять від спільного предка (два брати є родичами, бо походять від однієї матері/батька).
Свояцтво — відносини між одним із подружжя і кровними родичами іншого з подружжя або між родичами обох із подружжя, що виникають не за рідством, а зі шлюбу.
Сімейне право — підгалузь цивільного права, норми якого регулюють сімейні особисті немайнові та майнові відносини, що випливають зі шлюбу, належності до сім’ї та спорідненості, виходячи із рівності учасників сімейних відносин і надання їм можливості самостійно вирішувати питання життя сім’ї.
Сімейний кодекс України — систематизований законодавчий акт, норми якого регулюють сімейні відносини і визначають засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.
Сім’я — первинний осередок суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
Спорідненість — кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого пов’язані виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків.
Усиновлення — прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, здійснене у порядку, визначеному законом.
Шлюб — сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сімейне право України (Л.М. Баранова)