Тарасій Земка


Свідчення про Тарасія Земку, українського церковного і громадського діяча, поета і перекладача, друкаря досить бідні. Відомо, що він завідував з 1624 р. друкарнею Києво-Печерської Лаври, а з 1631 р. був ігуменом Києво-Братського монастиря, одним з перших ректорів Києво-Могилянської колегії. Писав вірші, перекладав церковні книги з грецької та латинської мов, складав до них передмови, в яких ідейно обґрунтовував право на свободу свого народу. Звертався у своїй творчості до історії українського народу, його культурних, державних традицій давньоруської пори, успадкованих всіма східнослов’янськими народами, проте не був національно обмеженим, використовуючи також праці польських істориків доби Відродження, польських поетів і письменників-гуманістів, реформаційні вчення і методи як подолання згаяного в минулому. Доходив до усвідомлення того, що нація, яка бореться за власну волю, не може хотіти рабства для інших народів, обстоював ідею толерантності, пов’язаної з визнанням особистих, громадянських і релігійних свобод і незалежності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)