Андрій Дудрович


Після висилки І. Б. Шада з Харкова його наступником по кафедрі став А. Дудрович, який з 1813 по 1829 р. читав курс моральної філософії, а в 1829—1830 рр. був ректором університету. Виходець із прикарпатських слов’ян, він користувався підтримкою І. Б. Шада, який і рекомендував його як людину освічену у філософії Канта, Фіхте і Шеллінга. Курс А. Дудровича був побудований в основному за Шадом з широким послугуванням ідей Канта, Фіхте, особливо Шеллінга, із збереженням романтичних традицій останнього, що дало підставу Д. Чижевському віднести його до представників українського романтизму. А. Дудрович розглядав світ як накреслення божества, а людину — вінцем його творіння, оскільки в людині найбільш повно проявляється божество. Концепцію Шеллінга кваліфікував як філософію загального примирення в усій конкретній єдності, що розглядає невидиме божество і його силу, витлумачуючи все в дусі Божого промислу та одкровення. Шадівська ідея абсолютної свободи перетворилася у А. Дудровича на розумний консерватизм, поява якого мала свою підставу не тільки у висилці І. Б. Шада, а й Т. Осиповського, відомого вченого, одного з організаторів Харківського університету, професора математики, аз 1813 р. ректора. За свою прогресивну діяльність в 1820 р. був висланий з Харкова.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)