Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.) скачати онлайн-> 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПУБЛІЦИСТІВ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ ст.

2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПУБЛІЦИСТІВ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ ст.


Відміна кріпацтва, розвиток капіталістичних відносин не тільки не знизили наявних суспільних суперечностей в Україні, а навпаки, ще більше посилили їх, призвівши до загострення соціально-економічної і політичної кризи в Росії, розвитку революційної боротьби, кульмінаційною точкою якої стала революція 1905—1907 рр. Це значною мірою вплинуло на політичне життя України, піднесення на новий рівень національно-визвольної боротьби, яка відбувалася в руслі всеросійської боротьби проти царизму і самодержавства, утвердження демократичних засад у країні, щоб в такий спосіб розв’язати Й національне питання. Тому не припиняючи культурно-освітньої роботи, наскільки це було можливим при дії Енського указу, формуються радикальні партії з чіткою соціал-демократичною орієнтацією: Радикальна Українська партія, Українська Демократична партія, Революційна Українська партія, Українська Соціал-Демократична Робітнича партія та ін., ідеологічною платформою яких стають не тільки ліберально-реформаційні, а й революційно-демократичні, соціал-демократичні та марксистські ідеї. Навколо них групуються провідні українські письменники, публіцисти, культурні діячі, творча і наукова інтелігенція. Живучи в гущі народу, вони не обмежувалися абстрактною постановкою тих чи інших питань, а тяжіли до філософських узагальнень, особливо тих, які належали до галузі суспільного життя, реального положення українського народу, боротьби за його визволення.

Хоча поразка революції 1905—1907 рр. призвела до наступу реакції, та все-таки наляканий розмахом революційної боротьби царський уряд змушений був піти на ряд поступків як політичного, так і культурно-національного характеру. Це проявилося в знятті 1907 р. заборони на українську мову, діяльності громадських організацій та культурно-освітніх установ. Стосовно політичної діяльності, то вона все більше орієнтувалася на незалежність України, визнання ЇЇ самостійності. Викладене вище знайшло свій відбиток у творчості С. Подолинського, О. Терлецького, М. Павлика, І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського, П. Грабовського та ін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)