Михайло Павлик


Соціалістичної орієнтації в українському національному русі дотримувався письменник, публіцист, громадський діяч Михайло Іванович Павлик. Він народився 17 вересня 1853 р. у с. Монастирське (тепер у складі м. Косова Івано-Франківської області). Навчався у Львівському університеті, однак не закінчив його через постійну нужду і переслідування. М. Павлик брав участь у роботі робітничих гуртків Львова, співробітничав у польській газеті “Праця”. Разом з І. Франком підтримував зв’язки з російською політичною еміграцією, зокрема з групою “Освобождение труда” та редакцією газети “Искра”, допомагав М. Драгоманову та С. Подолинському видавати журнал “Громада”. Один Із організаторів і засновників Русько-Української Радикальної партії, першої української партії європейського зразка з програмою, масовою організацією і реєстраційним членством (1890), української революційно-демократичної журналістики. Видавав журнали “Товариш”, “Громадський друг”, “Народ”, збірники “Молот”, “Дзвін”, газету “Хлібороб”. За політичну і революційну діяльність неодноразово відбував покарання в тюрмі. Основними працями М. Павлика є “Про русько-українські народні читальні”, “Робітницьке свято Першого Мая”, “Про “строїтелів” та “руїнників”. Помер 26 січня 1915 р.

Світогляд М. Павлика мав матеріалістичну спрямованість. Саме цей тип світогляду він вважав єдино правильним, тобто світоглядом, що має позитивний вплив на науку та мистецтво. З матеріалістичних позицій критикував релігію, ідеалістичну філософію, зокрема філософію Ф. Ніцше. У публіцистичних статтях він виступав з критикою суспільного і політичного ладу Австро-Угорщини, угодництва значної частини української інтелігенції, обстоював ідеї етичного і наукового соціалізму на демократичній та морально-етичній базі, соборність українських земель, гідність людської особистості. М. Павлик засуджував грабіжницькі війни, захищав рівноправність жінок і чоловіків. Як літературний критик боровся за реалізм і народність української літератури.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)