Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.) скачати онлайн-> Дученко Микола Васильович

Дученко Микола Васильович


Український філософ, доктор філософських наук, професор М. В. Ду-ченко народився 4 вересня 1931 р. в с. Шевченкове Коростишівського району Житомирської обл. Після закінчення середньої школи (1950) вступив на філософський факультет Київського університету, з яким пов’язав усю свою науково-педагогічну діяльність: спочатку аспірант філософського факультету (1955—1958), інспектор-методист з навчальної роботи (1959—1960), виконуючий обов’язки доцента кафедри діалектичного та історичного матеріалізму, заступник декана факультету країн народів соціалістичної демократії (1960—1962), декан підготовчого факультету для іноземних громадян (1962—1970), заступник директора Інституту підвищення кваліфікації при Київському університеті (1970— 1973). Докторську дисертацію захистив 1971 р., звання професора здобув у 1972 р. На той час це був наймолодший доктор філософських наук і професор в Україні. У 1973 р. обійняв посаду завідуючого кафедрою філософії гуманітарних факультетів КДУ, а в 1978 р. — кафедрою діалектичного матеріалізму названих факультетів. Помер 19 квітня 1988 р. Похований на Байковому кладовищі в м. Києві.

Коло інтересів М. Дученка — проблеми теорії пізнання, діалектики суб’єкта та об’єкта, взаємозв’язку науки і практики, методологічні проблеми суспільствознавства. Результати дослідження названих проблем узагальнені в працях “Категорії суб’єкта та об’єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму” (К., 1964); “Проблема об’єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання” (К., 1970); “Познание и идеология” (К., 1960); “Методологические проблемы обществоведения” (К., 1980); “Природа человеческого познания” (К., 1971); “Взаимосвязь теории и практики” (М., 1981) привертають увагу тим, що розгляд зазначених аспектів філософії він проводив не тільки в гносеологічному, а й у широкому висвітленні діяльного аспекту людського буття, притаманного київській світоглядно-гносеологічній філософській школі, започаткованій П. В. Копніним. Він не тільки продовжував традиції цієї школи, а й творчо розвивав їх у нових умовах, як і такі талановиті представники цієї школи, як О. І. Яценко, В. П. Іванов, А. С. Канарський.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)