Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Щерба) скачати онлайн-> VIII. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ 1. Вплив культурних та світоглядних традицій

VIII. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ 1. Вплив культурних та світоглядних традицій


Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI-XVII ст.)
Російська філософська думка має спільні історичні витоки і багато точок зіткнення з українською. її початок відноситься до періоду Київської Русі. Найвизначнішим поштовхом для її виникнення і формування було прийняття християнства і прилучення до культурної традиції Візантії та європейських країн.
Іноземні культурні здобутки не тільки запозичувалися, а й органічно поєднувалися з власною спадщиною східнослов’янських племен дохристиянської доби, місцевими звичаями й уявленнями про світ і людину.
Середньовічна російська філософська думка (по XVII ст. включно) продовжує розвиватися переважно в рамках релігійно-богословської традиції, якою визначаються її головні поняття і концепції, але в кінці цього періоду вона зазнає дедалі зростаючого впливу тодішньої європейської науки і філософії. Суттєвий відбиток на неї накладають і визначні соціально-політичні процеси й події, особливо боротьба проти татаро-мон-гольського поневолення й формування Російської централізованої держави з центром у Москві.
Ідею необмеженої самодержавної царської влади, як головну в “політичній філософії”, обстоювали Іван III (XV ст.) та Іван IV (XVI ст.). Обгрунтуванням цієї ідеї в дусі часу було вчення про божественне походження влади земних владик.
Противником необмеженого царського деспотизму і прибічником участі боярської верхівки в обговоренні державних справ був князь Андрій Курбський.
У власне духовній сфері вже в той час виявляв, характерний для російської релігійної філософської думки, підвищений інтерес до морально-етичної проблематики і, відповідно, розуміння філософії як науки благочестивого життя.
Православна церква не користувалася безумовною підтримкою всього населення. Опозиція проти неї в дусі часів Середньовіччя виступала у вигляді релігійної “єресі”, яка спочатку виникла в Північно-Західній Русі (Новгород, Псков), де здавна зберігалися традиції відносної вільності і навіть деякі елементи демократизму.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія (Щерба)