Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Щерба) скачати онлайн-> XV. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ

XV. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ


XV. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
Теорія пізнання (гносеологія) – один з основних розділів філософії. Вона досліджує природу людського пізнання, закономірності переходу від знання явищ до осягнення їх сутності, методи та шляхи досягнення істини та її категорії. В основі наукової гносеології лежить матеріалістична діалектика, яка водночас є логікою і в певному розумінні збігається з теорією пізнання.
На відміну від психології, теорія пізнання як філософська наука досліджує не характер індивідуальних, функціонуючих у психіці механізмів пізнання, а всезагальні основи, що дають підстави говорити про ці результати як про знання, в яких знаходить адекватне відображення об’єктивний світ. Теорія пізнання прагне виявити і критично дослідити умови істинності будь-якого знання, виявити ті граничні основи, які да-ютьзмогу робити висновки про ступінь обгрунтованості знань з будь-якої сфери і їх відповідність об’єктивному аналогу.
Оскільки теорія пізнання не може виходити із припущення про існування передумов, які не аналізуються, а приймаються як загальноприйняті, то вона не може вибудовуватися так, як вибудовуються теорії конкретних наук.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія (Щерба)