Головна Головна -> Підручники -> Підручник Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.) скачати онлайн-> 13.3. Управління майновими правами суб’єктів промислової власності

13.3. Управління майновими правами суб’єктів промислової власності


Спеціалізованих громадських чи будь-яких інших організацій для управління майновими правами винахідників та інших суб’єктів промислової власності в Україні зараз немає. Оскільки управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної власності є своєрідна охорона їх майнових прав і інтересів, то певною мірою ці функції виконує чи виконувала така громадська організація як Товариство винахідників і раціоналізаторів.
Зазначене Товариство було створено в колишньому СРСР на рівні Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів з відповідними відділеннями в республіках, областях, містах, районах та окремих підприємствах, організаціях і установах. Це була досить потужна і розгалужена громадська організація. Вона виконувала потрібну і корисну роботу — закликала і організовувала працівників до науково-технічної творчості. Мільйони працівників входили до складу Товариства винахідників і раціоналізаторів.
Зазначене Товариство діяло на підставі статуту, який визначав напрями його діяльності. Товариство сприяло розвитку науково-технічної творчості, надавало всіляку допомогу винахідникам і раціоналізаторам. Корисність діяльності цього Товариства ні в кого не викликала сумніву.
В Україні збереглися рештки організаційних правових засад діяльності цього Товариства. Його безперечно корисна діяльність має бути відроджена.
За статутом Товариства винахідників і раціоналізаторів його діяльність спрямовувалася на розвиток передусім науково-технічної творчості. Низові організації були створені на кожному підприємстві, в кожній організації і установі. Вони включали в свої ряди майже всіх працівників.
Основним завданням низових організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів було розвиток масового винахідництва і раціоналізаторства. Нічого дивного немає в тому, що діяльність цих організацій у той час націлювалася на розвиток лише винахідництва та раціоналізаторства. У ті часи інші види науково-технічної творчості ще не досягли такого рівня, щоб бути включеними в орбіту масової творчості. Організації винахідників і раціоналізаторів будь-якого рівня здійснювали громадський контроль за своєчасним розглядом заявок на будь-які технічні пропозиції, розробкою і використанням цих пропозицій у виробництві, своєчасною і правильною виплатою належної винагороди і премії особам, які тим чи іншим чином сприяли розвитку винахідництва і раціоналізаторства.
До завдань організацій винахідників і раціоналізаторів входив також розвиток колективної творчості, сприяння прискоренню технічного прогресу. Вони брали участь у розробці і здійсненні планів і заходів по новій техніці і організаційно-технічних заходів по використанню винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
Організації винахідників і раціоналізаторів організовували разом з адміністрацією огляди по винахідництву і раціоналізаторству, тематичні конкурси на кращі винаходи та раціоналізаторські пропозиції. Організовували і проводили різного роду конференції, семінари, наради з проблем розвитку науково-технічної творчості. Створювали комплексні творчі бригади винахідників і раціоналізаторів, громадських конструкторських бюро,’патентних груп та груп по сприянню використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
Зазначені організації брали активну участь у створенні на громадських засадах шкіл технічної творчості, технічних клубів тощо.
Одним із основних напрямів роботи організацій винахідників і раціоналізаторів було надання технічної, правової та іншої необхідної допомоги винахідникам і раціоналізаторам. Вони всіляко сприяли підвищенню технічних, економічних, патентних та правових знань винахідників і раціоналізаторів. Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали участь у розгляді заявок на технічних радах, у розгляді конфліктів, що виникали у зв’язку з використанням винаходів та раціоналізаторських пропозицій, розрахунку та порядку виплати належної винагороди тощо.
Представники низових організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів могли виступати в суді від імені винахідників і раціоналізаторів та в інших організаціях, брали участь у розгляді скарг винахідників і раціоналізаторів у інших державних чи громадських органах, вносили свої пропозиції в ті ж органи з метою активізації винахідництва і раціоналізації та удосконалення правового захисту прав і інтересів винахідників і раціоналізаторів.
Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали активну участь у розгляді питань преміювання активістів науково-технічної творчості, у підведенні результатів оглядів, конкурсів та змагань тощо.
Одним із основних обов’язків низових організацій винахідників і раціоналізаторів був контроль за використанням коштів, передбачених на розвиток винахідництва і раціоналізаторства адміністрацією підприємств, організацій і установ. У той час поширеною формою стимулювання було присвоєння почесного звання “Заслужений винахідник республіки” та “Заслужений раціоналізатор республіки”. Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали активну участь у підготовці цих питань, їх голос часто був вирішальним. Низові організації винахідників і раціоналізаторів узагальнювали і поширювали кращий досвід організації винахідництва і раціоналізації. Вони виконували також багато інших функцій на громадських засадах, сприяючи розвитку науково-технічної творчості.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.)