Вступ


Інформація щодо сучасного стану страхового ринку України дозволяє оптимістично оцінювати найближчу перспективу формування його структури та необхідної інфраструктури. Страхова діяльність в Україні почала набувати окреслених рис підприємницької діяльності лише протягом останніх п’яти-шести років, і страхові компанії все істотніше стають елементом ринкових відносин. Проте належить відзначити, що більшість страхових компаній, які працюють на вітчизняному ринку, ще не здобули необхідного досвіду, а страховий ринок ще не досягнув потрібного рівня як за загальним обсягом страхового капіталу, за розмірами страхових операцій, так і за рівнем охоплення сегментів ринку.
Розвиток страхової справи у нашій країні передбачає вивчення та зважене використання досвіду промислово розвинутих країн, що мають багатолітні традиції в організації страхового ринку, законодавчому регулюванні діяльності страховиків і диверсифікації різних видів страхування.
Тепер в Україні в цілому сформований правовий фундамент функціонування страхового ринку. Реально страхові правовідносини закріплюються в різноманітних правилах і умовах страхування, що містяться у страхових полісах різних страхових компаній. Досвід створення різноманітних ринкових інструментів у галузі страхування і практика їх застосування визначають шляхи подальшого розвитку системи регулювання страхових відносин. Для розвитку страхової справи не вистачає як висококваліфікованих спеціалістів, так і фахових публікацій із страхової тематики, що необхідні й працівникам системи страхування, і страхувальникам. У навчальному посібнику запропоновані основні способи вирішення цих проблем.
Навчальний посібник є результатом науково-педагогічної діяльності автора у багатьох вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації м. Києва протягом 1994 – 2004 р.р.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Страхування (Шелехов) Конспект лекцій