Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько) скачати онлайн-> РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ Тема 1. Політика як соціальне явище

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ Тема 1. Політика як соціальне явище


Політика (від грец. politike — державне чи суспільне діло) — складне й багатогранне явище. Тому цілком зрозуміло, що дати їй глибоке й одночасно цілісне визначення можна тільки з урахуванням усіх найважливіших засобів, які виробило людство. Водночас багатовіковий досвід політичного розвитку, досягнутий характер і рівень критичного осмислення соціальних процесів і, врешті-решт, здоровий глузд дають змогу з´ясувати найпринциповіші і найпосутніші риси політики як суспільного явища.
У найзагальнішому визначенні політика означає суспільну діяльність, яка пов´язана передусім з участю в одержанні й реалізації влади в державі. Є підстави стверджувати, що політика конституювалась як відносно самостійна сфера суспільства на певному етапі суспільного розвитку і була зумовлена необхідністю політичного врегулювання відносин між людьми з метою найефективнішої реалізації їхніх інтересів.
Поступове ускладнення механізмів матеріального виробництва, зростання соціальної мобільності, культурний прогрес людства і деякі інші причини спонукали людство до організації специфічних політичних інститутів, які були покликані регулювати міжгрупову поведінку людей, виводячи тим самим політичну владу на якісно новий рівень управління політичними процесами.

Природа політики та її детермінанти
Структура і функції політикиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько)