У


УКРСТРАХНАГЛЯД (Ukrainian Supervisory Committee) – скорочена назва Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю. У. створений в 1993 році й існував до березня 2000р. У. відіграв значну роль у формуванні страхового ринку України. З квітня 2000 року функції У. передані Міністерству фінансів України. (Див УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН.)
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН (authorized body) – центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (нині – Міністерство фінансів України). Має управління та представництва в обласних центрах. Основними функціями У. о. є ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та реєстру страхових брокерів, видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та відповідних свідоцтв страховим брокерам, проведення перевірок страховиків і брокерів на предмет дотримання страхового законодавства, здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих зобов’язань, забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхування, встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності, участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування та ін.
УТРИМАННЯ ВЛАСНЕ (retention) – обґрунтований рівень страхової суми, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності долю страхових ризиків, а решту передає на перестрахування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)