Ц


ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (cedent) – страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СТРАХОВІ РЕЗЕРВНІ ФОНДИ (centralized insurance reserves) – створюються страховиками для забезпечення виконання окремих видів обов’язкового страхування. Положення про ці фонди затверджуються Уповноваженим органом. Джерелами Ц. с. р. ф. можуть бути відрахування від надходжень страхових премій, внески власних коштів страховика та доходи від розміщення коштів Ц. с. р. ф.
ЦЕСІОНЕР (cessionary) – особа, якій передається право власності. У страхуванні Ц. – страхова компанія, що приймає ризик у перестрахування.
ЦЕСІЯ (cession) – процес передання застрахованого ризику в перестрахування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)