Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько) скачати онлайн-> Тема 7. Громадсько-політичні об’єднання в політичній системі суспільства

Тема 7. Громадсько-політичні об’єднання в політичній системі суспільства


Невід´ємним елементом політичного життя будь-якого демократичного суспільства є різного роду громадсько-політичні об´єднання (громадські організації, рухи, органи, асоціації, політичні організації, громадсько-політичні організації, політичні партії і т. ін.).
Об´єктивною основою створення таких громадсько-політичних об´єднань виступає певний інтерес, який поділяє певна група людей. В американській політичній традиції такого роду об´єднання людей називають групами інтересу. Саме спільність інтересів і є підставою формування різного роду громадсько-політичних об´єднань, участь в яких є невід´ємним правом кожної людини. Таке право зафіксовано в Загальній Декларації прав людини (1948 р.) і законодавчо закріплено в конституціях більшості держав світу.
Рівень політизації кожного окремо взятого громадсько-політичного об´єднання неоднаковий. Усі вони являють собою форми соціального протесту і з цього погляду неминуче пов´язані з політичними інтересами. Останнє не виключає існування організацій, рухів та інших власне громадських об´єднань (різного роду клуби шанувальників газет, філателістів і т. ін.). Однак усі вони, як свідчить історичний досвід, з часом політизуються, поступово трансформуючись у різного роду громадсько-політичні об´єднання, а за наявності відповідних умов і можливостей на їхній основі формуються політичні партії. З цього приводу відомий французький політолог Ф. Бро слушно зауважив, що в суспільстві “… нема нічого іманентно, від народження політичного, усе таким стає з часом”. Отже, громадсько-політичне об´єднання — добровільне формування, що виникло як результат вільного волевиявлення громадян, об´єднаних на основі спільності інтересів, у тому числі й політичних.
Соціально-політичне призначення і роль громадсько-політичних об´єднань полягає в тому, що вони як своєрідна форма вияву громадсько-політичної активності громадян відкривають широкі можливості для розгортання самоврядування і побудови громадянського суспільства.

Громадсько-політичні організації та рухи — своєрідні форми вияву політичної активності людей
Політичні партії як суб’єкти політичного процесу суспільства
Партійні системи та їх типологія
Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в УкраїніПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько)